Projekty UE

loga unijne i polski

Nazwa projektu: Uruchomienie nowej linii wzorniczej sztućców z wykałaczką z wykorzystaniem technologii pakowania z udziałem etykiety kątowej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl)

Numer wniosku: POIR.03.02.01-04-0014/16-00

Cel projektu: Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy ZELAN, w ujęciu międzynarodowym, poprzez wdrożenie wyników prac badawczych, własnych i wykonanych na zlecenie, względem nowej grupy produktowej - sztućców z wykałaczką pakowanych w maszynie pakującej z udziałem etykiety kątowej.

Planowane efekty: Wdrożenie nowej technologii produkcji, powstałej w skutek przeprowadzenia prac B+R jakimi są nowatorskie produkty w postaci sztućców z wykałaczką

Wartość projektu: 34 599 250,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 11 452 500,00 PLN

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)

 

loga unijne i polski

Nazwa projektu: Wsparcie finansowe zapewniające płynność finansową w przedsiębiorstwie Zelan Sp. z o.o.

Numer wniosku: POIR.03.04.00-04-0144/20

Cele projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty: Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa - 3

Wartość projektu: 302 487,03 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 302 487,03 PLN